Kvalifikace společnosti DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, spol. s r.o.

1. Autorizované osoby

v oboru pozemní stavby:
Ing. Petr Mach – č. autorizace 1200571
Ing. Jiří Švub – č. autorizace 1200567

v oboru požární bezpečnost staveb:
Ing. Jiří Švub – osvědčení č. 19 510.


2. Jiná oprávnění

vypracování průkazů energetické náročnosti budov podle zákona č. 406/2006 Sb.,o hospodaření energií:
Ing. Petr Mach – oprávnění Min.průmyslu a obchodu č. 0343


3.
Společnost je zapsána v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, odbor veřejných investic, rozhodnutím ze dne 8.3.2005 pod Č.e. : 200500088715.