Předmět činnosti společnosti DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, spol. s r.o.

 • Spolupráce na investičních záměrech s průzkumem stavebních pozemků
 • Činnost cenového konzultanta při přípravě a realizaci investic
 • Projektové studie
 • Projektové dokumentace a posudky stávajících stavů budov
 • Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Projektové dokumentace pro stavební povolení
 • Projektové dokumentace pro realizaci stavby
 • Propočty a rozpočty stavebních prací
 • Projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 • Výkon inženýrské činnosti při zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Výkon autorského dozoru
 • Výkon technického dozoru investora